Špičkové vybavení

Vysoce erudovaný personál

Moderní technologie

Ultrazvuk pro registrované i neregistrované

Od roku 2022 byla vybudována přímo samostatná ultrazvuková ambulance, vybavena nejmodernějším ultrazvukovým přístrojem GE Voluson E8 BT21. Zde se věnujeme zejména vysoce specializovaným vyšetřením v těhotenství od začátku až k porodu. Pacientky mají možnost získat z vyšetření vysoce kvalitní 3D foto, nebo krátký film nebo lze rodičům zpřístupnit jejich vlastní stránku, kam se ukládají záznamy o jejich miminku, aby je měli ke své dispozici.

Naše ambulance má k vyšetřování žen připraveny dva ultrazvukové přístroje. Jeden přístroj je vedle vyšetřovacího lůžka. Jedná se o přístroj nejvyšší kategorie GE Voluson E8 s abdominální i vaginální sondou s možností vyšetřování ve 3D a 4D obraze. Tento ultrazvuk je používán spíše ke gynekologickým vyšetřením včetně ultrazvuku v oblasti onkogynekologické, problematiky endometriózy, myomatózy, nebo u vyšetřování sterilních párů.

Organizace ultrazvukové péče o těhotné:

S ohledem na úpravu organizace péče o těhotnou na straně odborné společnosti a plátců zdravotních služeb bude naše zařízení nabízet nad rámec Vaší dispenzární péče v těhotenství specializovaná vyšetření, pro která máme plnou kvalifikaci.

Plnou kvalifikací se rozumí certifikát Fetal Medicine Foundation se sídlem v Londýně pro provádění screeningu vrozených vad v I. trimestru, preeklampsie, intrauterinní růstové retardace, předčasného porodu (každoročně obhajovaný – viz. https://fetalmedicine.org/lists/map/certified/NT-specialist).

Dále certifikace pro superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče podloženou mnohaletou praxí v centru prenatální diagnostiky s prováděním invazivních výkonů a práce v ambulanci pro riziková těhotenství a na porodním sále (viz. http://www.gynultrazvuk.cz/freya-gyn-s-r-o-mudr–roman-peschout-p50.html).

Péči je možno poskytnou pacientkám registrovaným, nebo doporučeným od registrujícího gynekologa nebo pacientkám na vlastní žádost.

Nabízené specializované zdravotní služby:

1. Kombinovaný screening v I. trimestru těhotenství (v 11. -13. týdnu)
platbu za screening je možno uplatnit u příslušné zdravotní pojišťovny

Ve své optimální podobě by měl být zaměřený na predikci a vyhledávání nejčastějších závažných porodnických komplikací, mezi které patří především velké porodnické syndromy (preeklampsie, růstová restrikce plodu, předčasný porod, nitroděložní úmrtí plodu) a vrozené vady plodu.
Incidence uvedených porodnických komplikací je následující: preeklampsie (cca 1-5 %), růstová restrikce plodu (cca 5-10 %), předčasný porod (cca 8 %), úmrtí plodu v děloze (cca 0,5 %) a vrozené vady plodu (cca 2-3 %).
Provádíme komplexní screening nejen nejčastějších vrozených vad plodu (morfologických a chromosomálních) ale i těhotenství s rizikem rozvoje preeklampsie a růstové restrikce plodu, protože u žen se zvýšeným rizikem je možná účinná prevence rozvoje závažných forem onemocnění včasným zahájením léčby kyselinou acetylsalicylovou. Dále provádíme predikci rizika rozvoje těhotenské cukrovky a předčasného porodu. Těhotným ženám s vyšší rizikem upravujeme prenatální péči a sledujeme tyto těhotenství dle doporučených postupů, případně spolupracujeme s odbornými centry nebo genetikem.

2. Podrobné hodnocení morfologie plodu ve II. trimestru těhotenství
platbu za vyšetření je možno uplatnit u příslušné zdravotní pojišťovny

Ultrazvukové vyšetření ve 20. -22. týdnu těhotenství s podrobným popisem morfologie plodu, patří k nejdůležitějším vyšetřením v průběhu celého těhotenství. Umožňuje záchyt až 90 % morfologických vad a dále zpřesňuje výpočet rizika výskytu trisomie chromosomu 21 u plodu (Downův syndrom) vypočteného při kombinovaném screeningu v I. trimestru těhotenství.

Ultrazvukové vyšetření srdce plodu dětským kardiologem (cena dle domluvy s dětským kardiologem)
vyšetření nad rámec podrobné morfologie
Screeningové vyšetření srdce plodu je součástí Podrobného hodnocení morfologie plodu v I. a/nebo II. trimestru. Doplnění o specializované vyšetření srdce plodu může zvýšit záchyt vrozených vad srdce – je možné domluvit se spolupracujícím dětským kardiologem.

3. Ultrazvukový screening růstové restrikce plodu ve III. trimestru těhotenství

K růstové restrikci plodu dochází u 5-10 % těhotenství a je příčinou 30-50 % úmrtí plodu v děloze. Riziko úmrtí plodu v děloze se výrazně zvyšuje po 37. týdnu délky trvání těhotenství. Růstová restrikce plodu se však nemusí projevit jen nitroděložním úmrtím plodu, ale může vést i k mírnějším formám poškození, které se projeví až v období dospívání nebo v dospělosti. Možnost identifikace plodů s růstovou restrikcí v období blížícího se termínu porodu má proto zcela zásadní význam, avšak v současné klinické praxi až 75 % plodů s poruchou růstu rozpoznáno není. Při vyšetření je hodnocena odhadovaná hmotnost plodu a průtoky v cévách vyživujících plod i placentu. V případě zjištěné růstové restrikce plodu bude navržena optimální prenatální péče a strategie ukončení těhotenství.

Dále naše pracoviště nabízí pacientkám specializované zdravotní služby u rizikových těhotenství (viz níže).
U neregistrovaných pacientek je nutná žádanka registrujícího gynekologa, výkon je hrazen se zdravotního pojištění.

4. Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče

těhotenství vícečetné
Optimální je provést vyšetření ihned po zjištění vícečetného těhotenství (nejlépe do 10. týdne), protože cílem vyšetření je zjistit, zda se jedná o dvojčata monochoriální (dvojčata s jednou placentou) nebo bichoriální (každé z dvojčat má svou vlastní placentu). Monochoriální dvojčata by měla být sledována v perinatologickém centru, zatímco prenatální péči u bichoriálních dvojčat může provádět registrující gynekolog.

těhotenství s rizikem rozvoje hemolytické nemoci plodu a novorozence (cca 1,5 %) Je-li výsledek screeningu nepravidelných antierytrocytárních protilátek v I. trimestru těhotenství jiný než negativní, zajistíme pro Vás adekvátní konzultaci pacientky se stanovením dalšího postupu. Kontrolní vyšetření protilátek již většinou není nutné provádět a eventuální rozvoj hemolytické nemoci plodu by měl být sledován neinvazivně pouze pomocí ultrazvukového vyšetření na specializovaném pracovišti.

abnormální nález při screeningovém vyšetření, které provádí registrující gynekolog nebo specializované zdravotnické pracoviště (konzultace)
o podezření na vrozenou vadu plodu (cca 2-3%)
o podezření na růstovou restrikci plodu (cca 5-10%)
je nutné vyloučit růstovou restrikci plodu a preeklampsii
o abnormálním množství plodové vody, lokalizace placenty atd.

Kontakt

Freya GYN s.r.o.
IČO: 01853236, DIČ: CZ01853236
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 79546.

Preferujeme objednání přes objednávkový formulář.

560 000 407 | 737 530 022
 info@drpeschout.cz
 Havlíčkova 46, 586 01 Jihlava
 Mapa parkování zde

Ordinační hodiny

MUDr. Košťáková

Po 07:30 – 11:30
Út 07:30 – 12:00
12:30 – 14:00
St
Čt

MUDr. Peschout

Po 12:00 – 18:00
Út spec. UZ vyš.
St 07:00 – 11:30
12:30 – 15:00
Čt 07:00 – 11:30
12:30 – 14:30
07:00 – 11:00
12:00 – 14:00

MUDr. Kožušníková

Po
Út
St
Čt dle domluvy

Preferujeme u registrovaných pacientek kontakt v chráněném prostředí našeho programu.

https://v3.smartmedix.net/Login/?idreg=1853201&an=0

Poslední pacientka ½ hod. před koncem pracovní doby. Akutní případy individuálně. Objednávání telefonicky na čísle 737 530 022 v pracovní době po 13. hod.!!! Pro registrované pacientky možnost objednání kdykoliv pomocí webového rozhraní a zadání požadavku, pro neregistrované pacientky možnost objednání přes webové rozhraní na pátek odpoledne.