Co je to fyzioterapie?

Fyzioterapie je zdravotnický obor zaměřený na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového aparátu. Vlivem fyzioterapeutických metod a přístupů dochází k celkovému ovlivňování systému lidského těla. Je nutné tedy klást důraz na celostní medicínu a spolupracovat tak se všemi lékařskými obory jako například ortopedie, neurologie, gynekologie a obecná rehabilitace, interní lékařství ale i psychoterapie.

Pro koho je fyzioterapie vhodná?

• Pro klientky s funkční neplodností, bolestivou menstruací a ženy po porodu
• Pro jedince s problémy a bolestmi v pohybovém aparátu
• Pro jedince s potížemi různého charakteru, ale lékařské vyšetření nenalezlo příčinu
• Pro kancelářské i manualní profese k optimalizaci zatížení
• Pro sportovce – vrcholové i rekreační
• Pro děti předškolního i školního věku
• Pro pacienty s ortopedickým, revmatologickým, interním, gynekologickým a neurologickým onemocněním
• Pro všechny kteří se chtějí podílet na svém zdraví

Péče kterou poskytujeme

• Fyzioterapie dětí
• Fyzioterapie dospělých
• Dechová rehabilitace
• Ošetření temporomandibulárního skloubení
• Diagnostika nohy
• Poúrazová fyzioterapie
• Fyzioterapie u vertebrogenních potíží
• Fyzioterapie u VDT a skolióz
• Poporodní fyzioterapie
• Fyzioterapie HSS a diastáz
• Měkké a mobilizační techniky
• Lymfatické masáže
• Speciální fyzioterapeutické metody jako McKenzie, DNS, ACT, SMS, Brunkow, a jiné

Kdo je fyzioterapeut?

Fyzioterapeutem se stává ten, kdo získá odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. V současnosti lze odbornou způsobilost získat pouze po absolvování vysokoškolského studia, a to buď v bakalářském, nebo magisterském studijním programu s možností postgraduálního vzdělávání.
Fyzioterapeut je odborně vzdělán ve všech lékařských oborech jako je interna, ortopedie, chirurgie, neurologie, gynekologie a další, ale hlavně v anatomii, kineziologii, fyziologii a neurofyziologii celého lidského těla.
Kvalitní fyzioterapeut nahlíží na člověka komplexně, tedy nikdy ne pouze na bolestivé místo. Funkční poruchy v určitém segmentu pohybového aparátu mohou vyvolávat kromě lokálních obtíží i poruchy dalších kloubů a měkkých tkání, které jsou od původní příčiny obtíží hodně vzdálené. Lidské tělo funguje jako jeden velký uzavřený systém, kdy porucha jedné části ovlivní fungování jiného.
Abychom si zachovali vysoký standard péče neustále si zvyšujeme odbornou kvalifikací pomocí specializačních kurzů. Nabízíme klientům širokou škálu metod a přístupů a na každého klienta nahlížíme individuálně a komplexně. Od klientů vyžadujeme aktivní přístup k terapii, aby námi poskytovaná péče byla maximálně účinná a efektivní. Aktivní přístup k terapii je zcela zásadní, neboť teprve provádění doporučených cviků a režimových opatření může přinést kýžený efekt.

 

Terapie za přímou a nepřímou úhradu

V naší ambulanci poskytujeme terapii jak pro samoplátce, tudíž na přímou úhradu, kdy si klient hradí terapii sám (viz ceník). Tak i přes nepřímou úhradu, tzn. přes pojišťovnu, kdy si pacient přinese FT poukaz od lékaře.

Ceníky

Níže si můžete stáhnout ceníky pro fyzioterapii i masáže.

Kontakt

Freya GYN s.r.o.
IČO: 01853236, DIČ: CZ01853236
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 79546.

Preferujeme objednání přes webové rozhraní – pro pacienty, kteří mají registrovaný e-mail v naší ambulanci.

+420 739 543 822
fyziofreyateam@seznam.cz
Havlíčkova 24, 586 01 Jihlava
 Mapa parkování zde

Ordinační hodiny

Mgr. Dana Dvořáková

Zobrazit CV

Ordinační doba po domluvě.

Richard Peschout

Ordinační doba po domluvě.