Nahoru
Domů recept Aktuality Naše ordinace Poskytujeme 

Freya GYN s.r.o.
Gynekologická ambulance

MUDr. Roman Peschout

sestra: Bc. Pavlína Štěpánková

Zpět

O nás

Naše ordinace

Dovolte mi, abych vám představil naší ordinaci. Nejprve obecně. K názvu naší společnosti. Freya je v mytologii krásná bohyně z rodu Vanů. Je označována jako bohyně plodnosti a úrody, lásky, krásy, války, čarodějnictví. Věříme, že bude držet ochrannou ruku nad našimi pacientkami. Symbolem ordinace je runa jera, která zahrnuje věci spojené s plodností.


Nyní k našemu týmu.

MUDr. Roman Peschout

narozen 20. 6. 1971

Absolvent 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Začínal svoji gynekologicko – porodnickou práci na zemské porodnici U Apolináře pod vedením prof. MUDr. Pavla Caldy, CSc., následně přešel do nemocnice v Jihlavě, kde strávil jeden rok na dětském oddělení pod vedením primáře M. Svojsíka, aby následně začal pracovat na gynekologicko – porodnickém oddělení, kde pracuje na částečný úvazek dosud.

Zde složil I. atestaci v oboru v roce 1999, následně i II. atestaci z oboru v roce 2004. Od roku 2005 pracoval jako zástupce primáře oddělení prof. MUDr. Aleše Roztočila. Od roku 2014 pracuje jako regionální perinatolog (specialista na riziková a patologická těhotenství).

V roce 2015 získal certifikaci Fetal Medicine Foundation s centrem v Londýně k provádění screeningu vrozených vývojových vad a některých patologií v těhotenství, kterou každý rok obhajuje. Stál u základů onkogynekologického centra v Jihlavě, které pečuje o pacientky s nádorovými chorobami z celého regionu.

Od roku 2015 je nositelem certifikátu opravňujícího provádět onkogynekologický ultrazvuk.
Od roku 2016 je jediným v regionu Vysočina nositelem funkční licence pro provádění expertní kolposkopie, která opravňuje ke konzultacím při podezření na změny v oblasti děložního čípku.

Ve své praxi spolupracuje s předními českými centry při řešení závažných problémů gynekologických (endometriosa, myomatosa, neplodnost, inkontinence, přednádorové a nádorové stavy) i porodnických (genetika, vrozené vývojové vady, poruchy růstu plodů, preeklampsie).

Své zkušenosti předává jako odborný asistent Vysoké školy polytechnické oboru porodní asistence.
Je členem ISUOG (mezinárodní společnost zabývající se ultrazvukovou diagnostikou). Je autorem řady odborných publikací a nositelem diplomu ČLK o celoživotním vzdělávání. Přednáší na odborných fórech.